Limited Şirket Ortağının Ölümü

2019-03-26T06:58:58+00:00Mart 26, 2019|

Uygulamada Limited Şirket ortağının ölümü halinde, varislerin Limited Şirketten intikal eden ortaklık payını VİV beyannamesine konu edip etmeyecekleri zaman zaman ...