Limited Şirket Ortağının Ortak Olduğu Dönemden Önceki Dönemlere İlişkin Amme Alacağına Karşı Sorumluluğu

2017-06-16T08:43:25+00:00Haziran 16, 2017|

Danıştay 3. Dairesi Tarih       : 21.04.2011 Esas No : 2010/542 Karar No  : 2011/1311 AATUHK Md. 35 LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ...