Limited Şirket Ortağının Şirketin Amme Borcundan Sorumluluğu

2017-06-16T09:04:06+00:00Haziran 16, 2017|

Danıştay 3. Dairesi Tarih         : 21.04.2011 Esas No   : 2010/541 Karar No  : 2011/1310 AATUHK Md. 35 LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ...