Limited Şirket Sermaye Payını Devreden Ortaklar ile Görevden Ayrılan Şirket Müdürü’nün Kamu Borçlarından Sorumlulukları Devam Eder mi?

2017-07-07T09:20:02+00:00Temmuz 7, 2017|

Limited şirketin iki ortağı ve tek müdürü vardır. Bu iki ortak ve müdür tüm hisseleri dışarıdan bir kişiye devir ediyor ...