Limited Şirket Vergi Borcunun Tahsilinde Takip Sırası

2017-06-19T09:32:15+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 11.04.2013 Esas No         : 2010/9949 Karar No        : 2013/3284 VUK Md. 10 AATUHK Md. 35 ...