Limited Şirketin Varlığından Tahsil Edilemeyen Vergi Alacağının Tahsilinde Takip Sırası

2017-03-03T12:17:59+00:00Mart 3, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih         : 30.04.2014 Esas No    : 2014/144 Karar No   : 2014/307 AATUHK  Md. 35 VUK  Md. 10 Limited ...