Limited Şirketin Vergi Borcu Nedeniyle Kanuni Temsilci ve Ortakların Takibi

2017-06-19T11:39:43+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih         : 22.03.2012 Esas No    : 2009/2694 Karar No   : 2012/955 VUK ...