Mali Müşavir Hatası İle Müşteriye Kesilen Cezanın Ödenmesi

2017-08-04T09:12:02+00:00Ağustos 4, 2017|

Muhasebecinin mesleki faaliyetle ilgili olarak ödenen cezaların meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında özelge T.C. GELİR ...