Mali Müşavire Yapılacak Vergi Tebligatı

Vergi ile ilgili bütün tebligatların  gerçek ve tüzel kişilere usulüne uygun olarak adreslerinde [...]