Mali Müşavirin Sahte Faturaları Usulsuz Tasdik Edilen Deftere Kaydetmesi Suça İştirak Ettiğini Gösterir

2017-05-15T15:48:54+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay 3. Daire 14.06.2010 gün, 2008/3870 E., 2010/2084 K. sayılı kararı ile mali müşavirin sahte faturaları usulsüz tasdik edilen deftere ...