Mali Nitelikteki Suçlar ve Cezalar

2017-03-17T10:38:10+00:00Mart 17, 2017|

Vergi Usul Kanununun vergi suçu olarak düzenlediği bu fiillerin yaptırımı sadece parasaldır. (İdari Yaptırım) Bu fiillerin yaptırımları idare tarafından saptanır ...