Maliyenin Borçlu Mükellef Nezdinde Mal Varlığı Araştırması

Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsili aşamalarında, 6183 sayılı AATUHK.nun cebri icra hükümleri uyarınca [...]