Vergi Hukukunda Teminat Uygulaması

2018-01-16T08:26:15+00:00Ocak 16, 2018|

I- GİRİŞ Vergi hukukunda teminat ve teminatın değerlenmesi ile ilgili hususlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 10 ...