Miras Yoluyla veya İvazsız Olarak İntikal Eden Gayrimenkullerin Satışı Vergiye Tabi Midir?

2017-07-26T09:40:31+00:00Temmuz 26, 2017|

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu mük. 80. maddesinde “değer artışı kazançları” tanımlanmıştır. Anılan madde hükmüne göre; “Aşağıda yazılı mal ve ...