Mücbir Sebep Gösterilmeksizin Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi

2017-05-27T08:45:53+00:00Mayıs 27, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 10.11.2014 Esas No         : 2012/6573 Karar No  : 2014/6620 VUK Md. 30 KDVK Md. 34 ...