Muhasebecinin Hasta Olması Vergi Mükellefi İçin Mücbir Sebep Midir?

2017-03-19T21:05:43+00:00Mart 19, 2017|

213 sayılı VUK’nun 13. maddesinde mücbir sebep konusu düzenlenmiştir. Buna göre, vergi ödevlerinden herhangi birisinin yerine getirilmesine mani olacak derecede ...