Sahte Belge Düzenleme Amacı İle Kurulan Şirketler  

2021-08-05T15:18:37+00:00Temmuz 8, 2019|

Vergi daireleri 213 sayılı VUK’nun 160. maddesine göre işi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığı konusunda tespitler yapması halinde ...