Mükellefin Mal Bildiriminde Bulunmamasının Yaptırımı

2017-08-04T09:18:16+00:00Ağustos 4, 2017|

Kamu borcu bulunanlara idare tarafından “ödeme emri” gönderiliyor. Ödeme emri ile borçludan borcunu ödemesi istenirken, “borcunu ödeyemeyecek durumda olanların mal bildiriminde bulunması” gerek. Ayrıca ...