Mükellefiyetin Re’sen Terkinin Bazı Sonuçları

2017-07-05T09:25:15+00:00Temmuz 5, 2017|

Ticareti söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeden terk edenlere, kanunda öngörülen “üç aydan bir yıla kadar hapis cezası”nın icra mahkemelerince verilebilmesi ...