Mükellefler İş Yapacağı Kişi veya Şirketleri Vergi Dairesi Kayıtlarında Sorgulayabilecekler

Vergi dairesi kayıtları aktif olmayan mükellefler, idare tarafından resen terk sistemi ile vergi [...]