Mükellefleri “İZAHA DAVET”le İlgili VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

2017-08-01T09:21:10+00:00Ağustos 1, 2017|

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 ...