Mükelleflerin Kendi Beyannamelerine Dava Açma Hakkı ve Anayasa Mahkemesi Kararı

2019-04-16T08:15:42+00:00Nisan 16, 2019|

I-İHTİRAZİ KAYIT VE DAVA HAKKI Mali İdarenin yapmış olduğu bir takım tespitlerden hareketle, mükelleflerden beyannamelerini düzeltmelerini istedikleri sıkça karşılaşılan uygulamalardandır. ...