Münfesih Şirket Aleyhine Vergi Tarh ve Ceza İşlemleri Yapılamaz

2017-05-15T16:10:06+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay 9. Daire 19.02.2013 gün, 2009/9941 E. 2013/835 K. Sayılı kararı ile Anonim Şirketin kanuni temsilciliğinden ayrıldığı dönemden önceki döneme ...