Murisin Borcuna Karşılık 3.Kişi Niteliğindeki Varis Eş Adına Kayıtlı Taşınmaza Haciz Konulamaz

2017-05-15T15:06:56+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay 3. Daire 15.11.2012 gün, 2010/2952 E. 2012/3741 K. Sayılı kararı ile murisin vergi borçları nedeniyle üçüncü kişi konumundaki varis ...