Mükellef Kriz Hattı!

naylon fatura

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: naylon fatura

Naylon Faturadan Sahte Belgeye

2021-03-25T06:26:17+00:00Kasım 11, 2019|

Katma değer vergisinin Türkiye vergi hukukunda yerini aldığı ilk yıllarda ihracatın ekonomi için baskın kılınmaya çalışılan önemi, dış satım yoluyla ...

Vergi Usule Göre Aramalı Vergi İncelemesi

2021-03-27T07:49:41+00:00Ekim 13, 2019|

Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir. Madde hükmüne göre, arama ...

Muhasebede Hata ve Hileler

2021-03-29T11:04:13+00:00Ekim 3, 2019|

213 sayılı VUK’nun 359. maddesinin (a) fıkrasının (1) nolu bendinde yer alan “defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar ...

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Naylon Sahte Fatura Suçu

2021-03-27T11:12:41+00:00Ekim 2, 2019|

Vergi cezaları arasında, en ağır olanı kuşkusuz “kaçakçılık suçu” ile ilgilidir. Kaçakçılık suçu fiillerini işleyenler hakkında, hem “üç kat vergi ziyaı cezası” hem de “hapis ...

Sahte Belge

2018-01-24T14:56:54+00:00Ocak 24, 2018|

Sahte Belge , Türk vergi hukukunda sahte belge 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile 213 sayılı Vergi Usul ...

Go to Top