Nihai Tüketiciden Alınan Araç İçin Gider Pusulası Düzenlenmemesi Nedeniyle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemez

Davacının, nihai tüketiciden, noter satış senediyle satın aldığı otomobilin, 213 Sayılı Kanunun 234’ncü [...]