Mükellefe Kesilen İştirak Cezası Nedeniyle İhbarname Tebliğ Edilmeden, Ödeme Emri Düzenlenmesi

2017-04-01T08:57:15+00:00Nisan 1, 2017|

Uygulamada, mükelleflere usulüne uygun olarak vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilmeden, ihbarnameler kesinleştirilmek suretiyle ödeme emri düzenlenerek tebliğ yoluna gidildiğini ...