Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir?

2017-10-15T22:52:18+00:00Ekim 15, 2017|

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ...