Ödeme Emri ve Yürütmenin Durdurulması İstemi

2017-04-02T10:38:52+00:00Nisan 2, 2017|

Anımsanacağı üzere,ödeme emrine karşı açılan  vergi iptal  davalarında  mahkemelerce  yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde  ve söz konusu mahkeme kararı  uyarınca  yürütmesi ...