Ödeme Gücüne Göre Vergi Dönemi Başlıyor

2021-04-09T08:46:09+00:00Temmuz 17, 2019|

Vergi reformu 10 ayak üzerine oturtuldu. Ödeme gücüne göre vergi dönemi başlarken, Gelirler ve Kurumlar Vergisi tek yasada birleşiyor. Maktu ...