Verginin Tarhı Nedir ve Vergi Tarhı Türleri Nelerdir ?

2017-10-07T19:57:51+00:00Ekim 7, 2017|

a- Tanım             Verginin tarhı, vergi alacağının, kanunlarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesince hesaplanarak, bu alacağı miktar olarak ...