Ölen Limited Şirketi Ortağının Vergisel Durumu Nedir?

2017-09-17T08:31:30+00:00Eylül 17, 2017|

Uygulamada Limited Şirket ortağının ölümü halinde, varislerin Limited Şirketten intikal eden ortaklık payını VİV beyannamesine konu edip etmeyecekleri zaman zaman ...