Ortağı Olduğu Şirketin Ödenmeyen Borcu Dolayısıyla Gayrimenkule Konulan Haczin İptali

2017-08-14T08:33:07+00:00Ağustos 14, 2017|

Ortağı olduğu Limited şirketin ödenmeyen vergi borçları dolayısıyla şirket ortağının sahip olduğu gayrimenkul üzerine konulan vergi haczinin kaldırılması yolunda ortak ...