Ortaklık Payını Devreden Limited Şirket Ortağının Kamu Alacağının Tahsilinden Doğan Sorumluluğu

2017-06-18T10:48:22+00:00Haziran 18, 2017|

Danıştay 3. Dairesi Tarih     : 16.04.2012 Esas No           : 2010/5534 Karar No  : 2012/1268 VUK Md. 8 AATUHK Md. 35 ...