Mükellef Kriz Hattı!

pişmanlık

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: pişmanlık

VERGİ İNCELEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

2021-03-15T07:27:59+00:00Mart 15, 2021|

Vergi incelemesinin hangi tarihte başladığı hususu, mükellefe tanınan bazı hakların kullanımı açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu tarihin net bir şekilde tayini gerekir.

Tüm Yönleriyle Genel Usulsüzlük Cezası

2021-03-13T12:42:17+00:00Mart 11, 2021|

I- GİRİŞ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa mükelleflerce yapılacak muhalefet nedeni ile kesilecek cezalar tadad edilmiş olup sınırlıdır. Aşağıdaki cezalar ...

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Nelerdir?

2021-03-19T06:17:05+00:00Nisan 20, 2020|

Pişmanlık: Hatalı kıymet ve tarife beyanına ilişkin olarak gümrük  idaresinin tespitinden evvel bildirimde bulunularak  Gümrük Kanunu’nun 234/3’üncü maddesi uyarınca  cezaların ...

İtirazın Reddedilmesi Hangi Hallerde Olabilir?

2021-04-05T07:10:25+00:00Ağustos 7, 2019|

1-Üst makamlara itirazın reddedilmesi. 2-Maliye bakanlığına şikayet yoluyla düzeltme isteminin reddedilmesi. 3-Vergi usul kanuna göre yapılan düzeltme talebinin reddi. 4-Uzlaşma, ...

Go to Top