Resen Mükellefiyet Tesisinin Mevzuatımızdaki Yeri Kesilen Cezaların Hukuki Durumu

2017-09-30T11:35:42+00:00Eylül 30, 2017|

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre mükellef, üzerine düşen vergi borcunu ödemekle yükümlü gerçek veya tüzel kişidir.VUK’a göre vergi alacağı ...