Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkin Edilmesi ve Teminat Uygulaması

2021-03-13T12:16:28+00:00Mart 11, 2021|

MÜKELLEFİYET KAYDININ RESEN TERKİN EDİLMESİ 5228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesinin ...