Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler

2021-08-04T15:38:49+00:00Temmuz 16, 2019|

Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? Kamu alacaklarının takip ve tahsili, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ...