Sahte Belge ( Naylon Fatura) Davalarında Alış Faturalarının Sahte Olması

2017-02-03T12:01:09+00:00Şubat 3, 2017|

Özet Sahte veya yanıltıcı belge (naylon fatura) düzenleme ve bunları kullanma fiillerinin mevcudiyetinin tespitinde başvurulan yöntemlerden bir tanesi, mükellefin alış faturalarının ...