Sahte Belgeye Dayalı Kod Uygulamasının Hukuki Dayanağı Yoktur

2017-05-15T16:20:31+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay 4. Daire, 14.01.2008 gün, 2007/4095 E., 2008/1 K. sayılı kararı ile sahte belgeye dayalı kod uygulamasının hukuki dayanağı olmayacağına ...