Sahte Fatura Kullanan Mükellefin Muhasebecisinin Sorumluluğu

2017-10-29T21:41:23+00:00Ekim 29, 2017|

Gerek 3568 sayılı yasa ve gerekse buna ilişkin olarak çıkarılan 4 sıra nolu genel tebliğ ve gerekse VUK mük. md. ...