Sahte Fatura Kullanılması Nedeniyle Yapılan İncelemede Çekle Yapılan Ödemelerin Dikkate Alınmaması ve Ödemelerin Mahiyetinin Araştırılmaması

2017-06-16T08:52:56+00:00Haziran 16, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih         : 07.06.2010 Esas No   : 2009/4029 Karar No  : 2010/3462 VUK Md. 134 KDVK Md. 29 ...