Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Fatura Kullanımında İspat

2017-10-25T09:54:33+00:00Ekim 25, 2017|

213 sayılı VUK’nun 359. madde hükmüne göre kaçakçılık suçları için öngörülen ceza kaçakçılık suçları ve cezaları başlığı altında sıralanmıştır. 1 ...