Sahteliğin Somut Olarak Ortaya Konulması Gereği

2017-06-19T15:25:31+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay 9. Dairesi Tarih         : 18.12.2009 Esas No   : 2008/1565 Karar No  : 2009/4934 VUK md. 359 KDVK md. 29 ...