Sebebi Açıkça Ortaya Konulmadan Vergi Tekniği Raporuna İstinaden Vergi Matrahının Re'sen Takdiri Yoluna Gidilemeyeceği

2017-07-03T08:47:37+00:00Temmuz 3, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih    : 26.04.2017 Esas No : 2017/145 Karar No  : 2017/227 VUK Md. 30 SEBEBİ AÇIKÇA ORTAYA KONULMADAN ...