Şirketin Borcu Gerekçe Gösterilerek Ortağın Üzerindeki Haczin Durumu

2017-03-30T08:17:53+00:00Mart 30, 2017|

6183 sayılı kanunun 62. maddesine göre, borçlu mükelleflerin menkul ve gayrimenkulleri üzerindeki konulmuş vergi hacizlerinin kaldırılması sırasında; vergi daireleri borçlu ...