Şirketin Tasfiyesinin Tamamlanmış Olması Nedeniyle Kanuni Temsilci Adına Cezalı Tarhiyat Yapılması

2017-03-05T21:36:10+00:00Mart 5, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih    : 01.10.2014 Esas No : 2014/543 Karar No  : 2014/823 KVK Md. 17 VUK ...