Hisselerini Devreden Şirket Müdürünün,Şirketin Vergi Borcundan Sorumluluğu

2017-08-12T09:05:27+00:00Ağustos 12, 2017|

Danıştay 9. Dairesi Tarih: 09.06.2009 Esas No   : 2008/177 Karar No  : 2009/2410 AATUHK Mük. Md. 35 HİSSELERİNİ DEVREDEN ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN, ŞİRKETİN VERGİ ...