Mükellef Kriz Hattı!

Tahakkuk Zamanaşımı

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: Tahakkuk Zamanaşımı

İthalatta Gözetim Uygulaması ve KDV Sorunu

2021-03-12T08:16:29+00:00Mart 12, 2021|

I-İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI İthalatta gözetim uygulaması, ithalat sırasında yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat üzerinden hesaplanan vergi kayıplarının önlenmesi ...

Tahakkuk Zamanaşımı Nedir ?

2021-04-05T06:41:47+00:00Ağustos 7, 2019|

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler ...

Vergi Zamanaşımı

2019-01-03T19:50:18+00:00Ocak 3, 2019|

Vergi hukukunda zamanaşımı iki türlüdür; tahakkuk zamanaşımı (tarh zamanaşımı) ve tahsil zamanaşımıdır. Tahakkuk zamanaşımına göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını ...

Vergi Borcunun Ortadan Kalkması Yolları

2017-10-07T20:24:45+00:00Ekim 7, 2017|

Vergi alacağını ortadan kaldıran üç temel yol bulunmaktadır. Bunlar, ödeme, zamanaşımı ve terkindir. Her ne kadar, bunların dışında, vergi hatalarının ...

Tahakkuk Zamanaşımı ve Tahsil Zamanaşımı

2017-05-30T09:36:38+00:00Mayıs 30, 2017|

Vergi hukukunda zamanaşımı; süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasını ifade eder. Vergi hukukunda tahakkuk (tarh) zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı ...

Go to Top