Mükellef Kriz Hattı!

tahsil zamanaşımı

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: tahsil zamanaşımı

Anayasa Mahkemesinin Pek Yaman Çelişkili Kararı

2021-03-12T12:01:28+00:00Mart 12, 2021|

1- LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ PAYINI DEVRETMESİ SORUMLULUĞUNU KALDIRMAZ 6183 Sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, amme alacağının doğduğu ...

Vergi Hukukunda Zamanaşımı Konusu

2021-03-16T10:41:30+00:00Haziran 3, 2020|

1. TARH ZAMANAŞIMI Kişi ile devlet arasında vergiden kaynaklanan hukuksal ilişki sadece alacak-borç ilişkisi değil aynı zamanda Anayasa’nın 73 üncü ...

Vergi Hukukunda Zamanaşımı

2021-03-24T06:39:35+00:00Şubat 3, 2020|

Vergi Hukukunda Zamanaşımı vergi alacağını ve vergi borcunu sona erdiren nedenler arasında sayılmaktadır. Vergi hukukunda vergi borcunda asıl olan verginin ...

Tahsil Zamanaşımı Nedir ?

2021-04-05T06:36:33+00:00Ağustos 7, 2019|

6183 sayılı AATUHK’ nun 102. maddesine göre, “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 ...

Vergi Zamanaşımı

2019-01-03T19:50:18+00:00Ocak 3, 2019|

Vergi hukukunda zamanaşımı iki türlüdür; tahakkuk zamanaşımı (tarh zamanaşımı) ve tahsil zamanaşımıdır. Tahakkuk zamanaşımına göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını ...

Vergi Borcunun Ortadan Kalkması Yolları

2017-10-07T20:24:45+00:00Ekim 7, 2017|

Vergi alacağını ortadan kaldıran üç temel yol bulunmaktadır. Bunlar, ödeme, zamanaşımı ve terkindir. Her ne kadar, bunların dışında, vergi hatalarının ...

Tahakkuk Zamanaşımı ve Tahsil Zamanaşımı

2017-05-30T09:36:38+00:00Mayıs 30, 2017|

Vergi hukukunda zamanaşımı; süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasını ifade eder. Vergi hukukunda tahakkuk (tarh) zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı ...

Go to Top